บัตรคนจน วันสามลงทะเบียนแล้ว 5.77 ล้านคน เปิดตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่ 16 ก.ย.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 วันที่ 7 ก.ย. 65 พบว่า ณ เวลา 15.00 นคำพูดจาก เว็บสล็อตแท้. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 5.77 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 4.58 ล้านราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 1.19 ล้านราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ของทุกวัน หรือ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน จนถึงวันที่ 19 ต.ค.65 เช่นเดียวกัน

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถดำเนินการลงทะเบียนแล้วให้เสร็จได้ที่เว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานรับลงทะเบียน สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวจะต้องไปยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนตามที่ผู้ลงทะเบียนได้เลือกไว้ โดย ครอบครัวหมายถึง คู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่รวมบุตรบุญธรรม โดยที่คู่สมรสและบุตรยังมีชีวิตอยู่

“ผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.65 เป็นต้นไป”