ปีนี้! ผู้โดยสารโทรฯโวยรถสาธารณะทั่วไทย 1.6 แสนเรื่อง

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ได้สรุปข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 เกี่ยวกับผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนรถสาธารณะในปีงบประมาณ 66 (1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66) ทั่วประเทศ พบว่ามีการร้องเรียนทั้งหมด 167,293 เรื่อง ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เช่น รถแท็กซี่, รถสามล้อ, รถสี่ล้อเล็ก และรถจักรยานยนต์ (จยย.) รับจ้าง และรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เช่น รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้ และรถสองแถว โดยผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วทั้งหมด 159,653 เรื่อง หรือคิดเป็น 95.43% และอยู่ระหว่างแก้ไขอีก 7,640 เรื่อง หรือคิดเป็น 4.57%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 65 (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65) มีจำนวน 93,474 เรื่อง ทำให้ในปีงบฯ 66 มีการร้องเรียนเพิ่มขึ้น 73,819 เรื่อง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รัฐบาลมีการเปิดประเทศ ส่งผลให้ประชาชนทำกิจกรรมได้ปกติ ทั้งการเดินทางไปทำงานและการท่องเที่ยวคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นอกจากนี้ ได้จำแนกตามกฎหมายว่าด้วยประเภทรถมีรายละเอียดดังนี้ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แบ่งเป็น ส่วนกลาง 18,063 เรื่อง และส่วนภูมิภาค 10,784 เรื่อง ซึ่งประเด็นข้อร้องเรียน 5 อันดับ ได้แก่ 1.ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 2.ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถ 3.พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4.จอดรถกีดขวางทางจราจร, ป้ายหยุดรถ และ 5.เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด

ส่วน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2522 แบ่งเป็น ส่วนกลาง 104,001 เรื่อง และส่วนภูมิภาค 34,445 เรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 5 อันดับ ได้แก่ 1.ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 2.ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ) 3.พนักงานขับรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4.ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว และ 5.ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร

อย่างไรก็ตาม ขบ. ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ถ้าพบการกระทำผิดรถโดยสารสาธารณะ จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย เช่น ปรับเงิน ตัดแต้มใบขับขี่ พักใบอนุญาตขับรถ และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น ซึ่งบทลงโทษจะรุนแรงตามกรณีข้อหาที่กระทำผิด ทั้งนี้ หวังสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ รวมทั้งลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดอีกด้วย